Giãn cách theo Chỉ thị 15 nhưng không chủ quan với dịch bệnh

Cập nhật 07-09-2021

Sau 50 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, UBND tỉnh Long An quyết định các địa phương gồm thị xã Kiến Tường và các huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Tân Trụ bắt đầu giảm mức độ giãn cách xã hội, thực hiện theo Chỉ thị 15 từ 00 giờ ngày 07/9.
Chia sẻ video