Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

Cập nhật 01-12-2021

Trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, thời gian qua, các cấp, các ngành luôn kêu gọi xóa bỏ sự phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV. Tuy nhiên, “cuộc chiến” này còn nhiều rào cản khi còn một bộ phận người dân, cán bộ y tế còn có sự kỳ thị với “người có H”. Điều này vô tình khiến nhiều người nhiễm HIV không được tiếp cận điều trị ARV để sống khỏe mạnh như những người bình thường khác và giảm nguồn lây bệnh cho cộng đồng.
Chia sẻ video