Nới lỏng giãn cách nhưng không lơi lỏng phòng chống dịch

Cập nhật 21-09-2021

Sau thời gian quyết liệt phòng chống dịch, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An cơ bản được kiểm soát, số ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng giảm, tỉnh quyết định nới lỏng giãn cách xã hội từ Chỉ thị 16 xuống còn Chỉ thị 15 từ 00 giờ ngày 21/9.
Chia sẻ video