Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg - Hân hoan nhưng đừng chủ quan

Cập nhật 09-09-2021

Qua những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tại 8 địa phương “vùng xanh” của Long An được thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Tại huyện Thạnh Hóa, bên cạnh quản lý nội bộ địa phương, ở khu vực giáp ranh, huyện vẫn duy trì chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 như trước nay.
Chia sẻ video